Over ons

V. V. R.

Stichting Vluchtelingen Vrouwen Raad

is een interculturele organisatie van vluchtelingen vrouwen. De VVR behartigt belangen en bevordert volwaardige participatie van vluchtelingenvrouwen in de Nederlandse samenleving. De VVR organiseert ook thema-bijeenkomsten over:

  • werkgelegenheid
  • onderwijs
  • gezondheid
  • opvoeding van kinderen

Samen met het Vrouwen Empowerment Centrum en andere organisaties worden bijeenkomsten over huiselijk geweld georganiseerd. neem contact op

Onze achterban

Onze achterban bestaat in overgrote meerderheid uit hoger opgeleide vrouwen, afkomstig uit stedelijke gebieden.

De meeste vrouwen hebben een zelfstandige verblijfsvergunning. De meerderheid komt uit landen waar de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw niet of nauwelijks bestaat.

De meeste organisaties van vluchtelingen hebben een monopolie van mannen als beleidsmakers. Slechts in enkele organisaties hebben vrouwen een eigen positie en zijn inmiddels lid van het bestuur.

Daarom werken we vanuit de positie als vluchtelingenvrouw als bindend element. Wij werken wel samen met vrouwengroepen die binnen bestaande vluchtelingenorganisaties functioneren.

SAMENWERKINGSRELATIES