SPREEKUUR ZUIDOOST 2024

U kunt bij de stichting VVR terecht met vragen op het gebied van sociale zorg, werk, geld, gezondheid, veiligheid en participatie. Samen met u kijken we wat u nodig heeft. Zodat u daarna zelf, of met steun van ons weer verder kunt. Wij helpen u graag!

”SAMEN VOOR ELKAAR”

Wij zitten als gevolg van de Corona-crisis vaak met vragen en hebben hulp nodig bij praktische zaken waar wij hulp kunnen gebruiken. Om het isolement van ouderen blijvend te verminderen ook nu het aantal Corona besmettingen sterk weer openlopen en er weer coronamaatregelen zijn genomen. Hebben wij daarom dit project ontwikkeld waarin wij de volgende activiteiten willen aanbieden

DIGITALE TRAINING OUDEREN

Om het isolement van ouderen blijvend te verminderen ook nu het aantal Corona besmettingen sterk terugloopt en veel maatregelen versoepeld zijn willen wij aan kwetsbare ouderen een digitale training aanbieden waarin hun wordt geleerd hoe zij met het internet kunnen werken en gebruik kunnen maken van: e-mail, video bellen, Microsoft Teams en Zoom zodat zij blijven met andere contact kunnen onderhouden. Deze training zal een tweetal bijeenkomsten omvatten en worden geplaatst op de website. Wij verwachten dat ongeveer dat ongeveer 20 mensen hier gebruik van gaan maken. De training wordt ontwikkeld en gegeven door een vrijwilligers.

NEDERLANDSE TAAL

Les in de Nederlandse taal Iedere maandag en woensdag zijn er conversatieles voor Nederlandse taal. De lessen worden verzorgd door twee vrijwilligere docenten, er is ook kinderopvang aanwezig. Iedereen is welkom om in een gezellige sfeer te oefenen met spreken, schrijven en grammatica. Er is huiswerkbegeleiding door een docent met meer dan 15 jaar ervaring met het geven van cursussen in het Nederlands. Zij zet zich in om een brug te slaan tussen culturen ter bevordering van de integratie, participatie en sociale cohesie.

INTERNATIONALE VROUWENDAG 2013

Op 16 maart 2013 vierden wij de Internationale vrouwendag 2013.Het thema van deze dag was eer gerelateerd geweld. Het vergroten van de weerbaarheid van onze achterban is een belangrijke doelstelling van onze organisatie. Het bespreekbaar maken van die zeer belangrijke onderwerp, mag daarbij niet ontbreken. Lees hier meer over eer gerelateerd geweld en wat je kunt doen als je hiermee te maken krijgt.

INTERNATIONALE VROUWENDAG 2012

Op zaterdag 10 maart 2012 vierden wij de met als thema arbeidsparticipatie van vrouwen en sociale participatie en emancipatie van mannen. Het was een zeer geslaagde dag waar veel is genoten en veel is nagedacht en besproken over dit zeer belangrijke onderwerp. Lees meer over het onderwerp.

INTERNATIONALE VROUWENDAG 2011

Op zaterdag 12 maart 2011 vierde Vluchtelingen Vrouwen Raad de Internationale Vrouwendag in de Imagine IC zaal in Amsterdam. Dit werd gedaan in opdracht van Mevr. Hashimi, Mevr. Gourie en Mevr. Booji. Er waren ongeveer 200 vrouwen met verschillende nationaliteiten aanwezig om samen met VVR deze bijzondere dag te vieren. Het was zeer gezellig, er werd gepraat, gediscussieerd, gegeten en natuurlijk gedanst.