Wat zijn onze doelstelling

Het behartigen van de algemene en specifieke belangen van vrouwelijke vluchtelingen in Nederland;

  • Het bevorderen van de sociaal-economische, de culturele en de politieke emancipatie en participatie van de individuele vluchtelingenvrouw en van groepen vluchtelingen vrouwen;
  • Het versterken van de individuele vluchtelingenvrouw en van groepen vluchtelingen vrouwen;
  • Het bepleiten van humanitaire politiek jegens vluchtelingen in Nederland en daarbuiten;
  • Het oprichten van een multicultureel bron en activiteiten centrum;
  • Het stimuleren van multi-cross en interculturele samenwerking;
  • Het bevorderen van de Noord - Zuid dialoog en het fungeren als intermediair.

Hetdagelijks bestuur

is verantwoordelijk voor het dagelijkse management en de belangenbehartiging en vertegenwoordigt vvr bij de Nederlandse overheid en andere instellingen. De leden van het dagelijks bestuur komen een keer in twee weken bij elkaar. Zij zijn wekelijks op vrijwillige basis bezig met secretariële, inhoudelijke en belangenbehartigende werkzaamheden van de organisatie. Er is bovendien wekelijks contact met andere bestuursleden, vrijwilligers en externe organisaties.
Het dagelijks bestuur stuurt de vrijwilligers, eventuele betaalde medewerkers en docenten aan m.b.t. de voorbereiding, werving, uitvoering, innen van bijdragen en evaluatie van de activiteiten en is verantwoordelijk voor het werkplan en de begroting. Zij verwerft de middelen om het programma uit te voeren. Het dagelijks bestuur onderhoudt contact met vrouwenwerkgroepen in betrokken vluchtelingen organisaties over de programmering, werving en evaluatie en onderhoudt contact met externe organisaties die voor het realiseren van de doelstelling en de activiteiten noodzakelijk zijn.